Obecne zapisy nowej ustawy o transporcie drogowym który po pozytywnym głosowaniu w Sejmie trafił do Senatu są kontrowersyjne i w ocenie zarówno organizacji środowiskowych jak również wielu klubów parlamentarnych nie dadzą gwarancji bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z przejazdów na aplikację.

Poprawki zostały zgłoszone do Senatu dotyczące koniecznych zmian w ustawie o transporcie drogowym. Czy zmienią one bieg sprawy i zapewnią bezpieczeństwo pasażerom?
Jednakże pamiętać należy, że zgłoszenie poprawek do projektu ustawy jest częścią procesu legislacyjnego. Oczywiście ma to na celu dopracowanie treści ustawy, w celu poprawy jej jakości i dostosowania jej do potrzeb społecznych i zawodowych.
Senat może dokonać zmian w projekcie ustawy, a następnie odesłać ją do Sejmu do ponownego głosowania. Istnieje również możliwość negocjacji i kompromisu między obiema izbami parlamentu.
Ostateczna decyzja należy jednak do Sejmu, który podejmie decyzję o ewentualnym przyjęciu lub odrzuceniu poprawek i ostatecznej treści ustawy.

Wiele nasuwa się pytań w procesie legislacyjnym:

  1. Czy bezpieczeństwo pasażerów naprawdę wzrośnie dzięki nowym zapisom w ustawie o transporcie drogowym?
  2. Czy nowe przepisy wprowadzone w ustawie o transporcie drogowym zagrożą egzystencji drobnych przedsiębiorców w branży taksówkarskiej?
  3. Czy wymóg centralnego rejestru przeprowadzonych badań psychologicznych kierowców taksówek to wystarczające rozwiązanie?
  4. Czy kontrowersyjny zapis o zaświadczeniu o niekaralności zapewni bezpieczeństwo pasażerów korzystających z aplikacyjnych przewozów?
  5. Czy brak znajomość języka polskiego, to zagrożenie dla pasażerów i wszystkich użytkowników ruchu drogowego?

Proces legislacyjny w Senacie możecie śledzić na stronie:

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1502.html?fbclid=IwAR36fD-v8_ZEwmptrzRRgJ2ty8DV8r4nIjhEtN4zGoYEOg8dTDxJOHcuzII


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *